Πολιτική Απορρήτου

Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για το σκοπό που εξυπηρετούν. Ειδικότερα, συλλέγουμε:

 1. Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, κ.λπ. Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε απευθείας από εσάς.
 2. Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό κ.λπ. Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται επίσης απευθείας από εσάς.
 3. Από την επικοινωνία σας, ενδέχεται να καταγράψουμε τυχόν παράπονά σας ή προτιμήσεις σας σχετικά με τα εμπορεύματα μας τα οποία μας αναφέρετε είτε με e-mail είτε κατά την επίσκεψή σας στα φυσικά καταστήματα μας.

Η χορήγηση των δεδομένων σας στο πλαίσιο κάποιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις συνιστά συγκατάθεσή σας στην υπό τα εδώ οριζόμενα επεξεργασία τους. Η συνέπεια της μη χορηγήσεως των δεδομένων σας είναι η αδυναμία εξυπηρέτησής σας δια της συναλλαγής.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους εξής σκοπούς:

 • Για την πραγματοποίηση και διαχείριση της πώλησης των προϊόντων μας και την εν γένει εκπλήρωση των σχετικών συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σας.
 • Για την αποστολή, ανάλογα με την επιλογή σας και κατόπιν σχετικής συγκατάθεσής σας, ενημερώσεων, προσφορών, προωθητικών ενεργειών, εμπορικών πληροφοριών και διαφημιστικού υλικού για τα προϊόντα μας.
 • Για να ελέγχουμε, να αναλύουμε και να βελτιώνουμε τα προς πώληση αγαθά μέσω διεξαγωγής ερευνών ικανοποίησης πελατών.
 • Προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις νομικές διαδικασίες ή/και να ανταποκρινόμαστε σε τυχόν αιτήματα αρμόδιων κυβερνητικών αρχών.

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

 • Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
 • Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
 • Για διάφορες προωθητικές/διαφημιστικές ενέργειες (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Το δικαίωμά σας αυτό μπορείτε να το ασκήσετε οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης. Δύνασθε να λάβετε ανα πάσα στιγμή αντίγραφο των προσωπικών σας δεομένων
 2. Δικαίωμα διόρθωσης. Μπορείτε να μας υποβάλετε αίτηση προκειμένου να διορθώσουμε μια ανακρίβεια π.χ. λάθος αριθμό τηλεφώνου.
 3. Δικαίωμα διαγραφής. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας και εμείς θα το πράξουμε αν ισχύει κάποιος από τους λόγους που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία όπως όταν τα δεδομένα δεν έχουν πλέον χρησιμότητα, χρησιμοποιήθηκαν εκτός νομίμου πλαισίου ή δεν ανταποκρίνονται στους νόμιμους σκοπούς για τους οποίους είχαν αρχικά συλλεγεί.
 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Αντί για διαγραφή μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσεως των δεδομένων σας.
 5. Δικαίωμα φορητότητας. Έχετε δυνατότητα λήψεως των δεδομένων σας σε αναγνώσιμη μορφή.
 6. Δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία τους, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

Για οποιαδήποτε απορία επί των ανωτέρω μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 937 4058 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

elen